Halverte testing uten å søke EU

I 2010 ble uttak av kugalskaps-prøver fra 10.000 normalslakt kuttet ut i Norge, i strid med EU-regler. I fjor ble denne delen av testingen gjenopptatt.