• Førsteamanuensis Anne Kalvig

- Første kornsirkel på Vestlandet

Religionsviter Anne Kalvig sier at kornsirkelen på Jæren etter det hun vet er den første i sitt slag på Jæren og Vestlandet.