• Svotunnelen ved Tysdalsvatnet åpnes for trafikk i høst. Derfra planlegges ny tunnel til Årdal. Tor Inge Jøssang

- Årdalstunnel i 2020

Hjelmeland kommune starter arbeidet med en kommunedelplan som skal gi ny tunnel til Årdal i Ryfylke i 2020. Prosjektet skredsikrer og korter inn riksvei 13, men kan bli konfliktfylt i Årdal, hvor ny vei skal krysse kulturbeiter og passere boliger.