• Fra venstre: Gudrun Hetland (84) og venn Berta Gjestland blir mottatt av Målfrid Grimstvedt. Jonas Haarr Friestad

20 kvinnehistorier i Jærmuseets årbok

100 år etter at kvinnene fikk stemmerett i Norge, forteller 20 ulike kvinner om sitt liv i Sandnes på 1900-tallet i Jærmuseets årbok 2013.