• Dette blir helt feil, føler nok bussen.

Busser har også følelser

Nå er det fastslått: Bussen blir ikke glad fordi om bil og motorsykkel forbys på Forus.