• Slike drosjer for kvinner er en realitet i flere storbyer verden over. Dette bildet er fra Mexico. Snart kommer samme drosjekonsept til Oslo. Eliana Aponte, Reuters/Scanpix

Gratis jentetaxi bare i Oslo?

Hver onsdag og søndag ut juli skal en rosa taxi kjøre jenter i hovedstaden gratis hjem. – Trygge drosjer, eller gode nattbusser som stopper nært hjemmet, sier Eirik Faret Sakariassen i Stavanger SV.