• Ingen heiv hverandre uti Dirdalselva, selv om Oddvar Vermedal (t.v.) i Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland og prosjektleder Torbjørn Sneve i Fjellkraft AS under fjorårets befaring i Dirdalselva var uenige i om laksen vil få det verre med kraftutbygging. Saksbehandler Eirik Bjørkhaug i Norges vassdrags- og energidirektorat, i bakgrunnen har nå kommet med konsesjonsavgjørslen. Odd Kristian Stokka

Laksen vant i Dirdalselva

Utbyggeren gir trolig opp kraftverkplanene i Giljajuvet etter at Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) nå har avslått konsesjonssøknaden.