• Fra v: Njål Østerhus i Øster Hus Gruppen, kulturhussjef Anders Netland, Ingrid Fure Schøpp fra Sandnes sparebank, Kari Sundsteigen fra Weatherford og styremedlem i kulturhuset Andreas Lien. Helene Andreassen

1 million kroner til Sandnes kulturhus

Lokalt næringsliv er gode støttespillere for Sandnes kulturhus. Mer enn 1 million kroner går hvert år inn i nye forestillinger.