• Mannen ble i Jæren tingrett i september i fjor dømt til fem års fengsel . Dommen ble anket, men uten annet resultatet, og den ble dermed stadfestet av lagmannsretten i dom fra 14. juni i år. I august avviste Høyesterett den siste anken, og dommen er rettskraftig. Pål Christensen

Burde overgrepene vært oppdaget tidligere?

To forsterbarn har vært utsatt for grove, seksuelle overgrep av sin tidligere fosterfar. Burde Sandnes kommune oppdaget hva som skjedde på et tidligere tidspunkt?