• Fra og med 2014 skal de fleste dagkirurgiske operasjoner utføres i Hillevåg. Jon Ingemundsen

Dagkirurgien flytter fra SUS til Hillevåg

Det meste av dagkirurgien ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) flytter til Hillevåg innen 2014. Det betyr at kapasiteten kan dobles.