SV og KrF vil reversere store innsparinger og innføre eiendomsskatt

KrF forsøkte å forhandle med posisjonen, men måtte gi opp. Partiet foreslår å reversere store innsparinger i driften. Det samme gjør SV. Begge partiene vil innføre eiendomsskatt.

Heidi Bjerga (SV) og Oddny Helen Turøy vil begge innføre eiendomsskatt slik at kommunen slipper å kutte i tjenestetilbudet. Bildet er tatt før korona.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

SV legger til grunn inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig på 40,5 millioner fra og mest neste år, økende til 80 millioner kroner fra og med 2022.

KrF legger til grunn inntekt fra eiendomsskatt på 42 millioner kroner neste år, økende til 70 millioner i 2021 og til 100 millioner kroner fra 2023.

– KrF går inn for eiendomsskatt med sosial profil og høyt bunnfradrag. Det vil sikre at minstepensjonister og andre med utfordrende økonomi vil slippe å betale, sier KrF-leder Oddny Helen Turøy.

– Vi tror innbyggerne heller vil være med på spleiselaget med eiendomsskatt enn å rammes av kuttene som foreslås, sier Heidi Bjerga (SV).

Rådmannens har foreslått en rekke kutt i tjenester som ikke er lovpålagte, noe som vil merkes i både skole, barnehage og omsorgtjenestene. Rådmannens forslag innebærer at skolene innen 2021 må drives 46 millioner kroner billigere.

Vil skjerme ungdomsteamet

SV vil reversere kuttforslagene i skolen, samt reversere foreslått økt foreldrebetaling i både SFO og barnehage.

– Vi tror at foreldrene foretrekker et godt tilbud, og vil være med på spleiselag gjennom eiendomsskatt i stedet for å betale en økning på 150 koner per måned i SFO og 95 kroner i barnehage. Eiendomsskatten legger vi på 1 promille med et bunnfradrag slik at kostnaden blir den samme for barnefamiliene per år, som de ville fått med økte kostnader for SFO og barnehage. Har familien flere barn vil de faktisk få mindre utgifter, heter det i SVs budsjettforslag.

SV vil også reversere kuttforslag i Ungdomsteamet og vil heller ikke gå med på rådmannens forslag m kutt i overføringer til de private eldresentrene Gandsfjord og Mossiges Minde.

– De er viktigere enn noen gang, når folk skal bo hjemme lengst mulig, mener Heidi Bjerga SV vil reversere foreslått kutt på levekår på 9 millioner kroner.

KrF går også imot et generelt kutt for skolen og foreslår å føre 20 millioner tilbake. Dette vil sikre at skolene kan beholde 29 stillinger.

KrF foreslår også å redusere kuttene til Oppvekst Barn og Unge med om lag 7,5 millioner. Det gjør at både Ungdomsteamet kan beholdes som det er og innsparing i Styrket barnehage unngås. Kuttene til Skolehelsetjenesten tas også bort.

- Ung Data undersøkelsen viser at flere unger opplever ensomhet og dårligere psykisk helse. Da kan vi ikke kutte i skolehelsetjenesten, uttaler Turøy.

Publisert: