Abid Raja (V) om Nylund: - Ingen barn blir kristne av å synge «Deilig er jorden»

Stortingets muslimske visepresident oppfordrer foreldre til selvransakelse og dannelse etter nye julesangkontroverser. - Dette er ikke et problem for barna, men et problem for foreldrene, sier Abid Q. Raja (V).

Abid Q. Raja (V), visepresident på Stortinget, spurte 9D-klassen på Østerås skole om hva de synes om at julesanger skal synges i skolesammenheng eller ei. Svaret var et rungende ja til å synge julesanger. Raja engasjerer seg nå i debatten om Nylund skoles håndtering av julesanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Nylund skole i Stavanger er nok en gang blitt tema på Stortinget etter at foreldre måtte krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen.

Før jul i fjor ble det bråk blant annet om «Deilig er jorden». Saken ble tema i Stortinget både før og etter jul i fjor, ikke minst etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland kastet seg inn i debatten.

– Skikkelig tulledebatt

– Det var en skikkelig tulledebatt som ble startet i fjor. Det var et «overføleri». Dette handler ikke om å kristne barn, dette er kultur, kulturarv og tradisjoner. Vi har ikke noe vondt eller tar skade av julesanger, sier Raja i et intervju som ble gjennomført før det ble kjent at julesang-avkryssingen nå stoppes.

– Vi har en norsk, kristen, humanistisk kulturarv. Muslimer, jøder, ikke-troende, humanistene kan alle ta del i det. Dette handler ikke om kristning, sier han.

– Jeg tror konklusjonen etter den lange debatten i fjor var rett: De som ikke vil delta i gudstjenester, trenger selvfølgelig ikke det, men det er noe annet å delta i juletradisjoner, Luciafeiring og gå rundt juletreet. Når dette kommer opp, om man skal synge julesanger eller ei, så problematiseres dette, sier visepresidenten.

– I veldig mange land er det ikke religionsfrihet. I mange land blir kristne forfulgt. I Myanmar er 600.000 rohingyaer fordrevet på grunn av religion. I Norge har vi full religionsfrihet, og dette handler egentlig om noe koselig. I det perspektivet framstår denne saken helt uforståelig. Det er ikke til å forstå eller skjønne at man vil problematisere det som rett og slett er koselig, sier Raja.

Les også

Julesang-avkryssingen på Nylund stoppes

Les også

Nylund-foreldre: - Elever skal ikke lese bibelvers

Abid Q. Raja (V) tok kontakt da 9D-klassen på Østerås skole var på omvisning på Stortinget onsdag.

Ber foreldre gå litt i seg selv

– At barn synger sanger i julen i skolen er koselig, skaper stemning og er først og fremst en viktig kulturarv og historie som Norge har. Ingen barn blir kristne av å synge «Deilig er jorden» eller «We wish you a merry christmas». Mine tre unger synger det hele tiden. Jeg tror verken humanistiske barn eller religiøse minoritetsbarn tar skade av dette, sier stortingsrepresentanten.

– 6 millioner barn dør årlig av diaré og lungebetennelse. 2 millioner av dem er i India. Satt på spissen: Det er mange ting som skolen og foreldrene kan være opptatt av. Julesanger ikke en av de tingene, alvorlig talt.

– Men skal man bare la ting skure og gå og la konflikter ligge å ulme under overflaten?

– Jeg tror at her må foreldrene gå litt i seg selv. Dette her er ikke et problem for barna. Dette er et problem for foreldrene. Å lage spesialordninger på ulike skoler mellom ulike elever og bygge opp under eventuelle konfliktlinjer som ikke finnes, det blir feil. Dette handler egentlig om foreldrene selv. Dannelse er en grunnleggende ting i den norske skolen. Jeg tror også enkelte foreldre trenger å skjønne at dannelse er fint, også for dem selv. Sånne type tradisjoner som vi her snakker om, bidrar nettopp til å danne barn på skolen.

– Er det behov for at Stortinget eller myndigheter nasjonalt griper inn og lager eksplisitte kjøreregler?

– Nei, det skal vi absolutt ikke. Nå benytter jeg min visepresidentposisjon til å si at jeg, som Venstre-politiker, liberaler, representant for et parti som vil skille stat og kirke, og som muslim, ikke har noen utfordringer med disse julesangene, fordi dette er tradisjoner, kultur, skaper god stemning og er først og fremst koselig. Jeg forstår ikke noe av at enkelte foreldre vil ta noe av gleden vekk fra ungene, sier Raja.

– Jeg deltok i gudstjenesten i domkirken da Stortinget åpnet, men du trenger ikke å lese trosbekjennelsen. Du kan være der, vise din respekt og få en kulturell opplevelse, i tillegg til at du deltar i det som er norske tradisjoner, sier han.

– Dette er også opplæring. Man skal fortsette å leve og vokse opp i Norge. Da tror jeg det er en fordel om man både har vært med på fellesskapet, som jo disse sangene er. De foreldrene som eventuelt ønsker å rive ungene ut av dette fellesskapet, vel, det vitner ikke om mye klokskap i det foreldreskapet heller, avslutter han.

Les også

Kulturministerens julehilsen provoserer

– Dundrende useriøs politiker

Arvid Berentsen satt i driftsstyret og FAU ved Nylund skole fram til sommeren. Nå sitter han i kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Stavanger. Han understreker at KFU overhodet ikke har diskutert denne saken.

– Jeg synes Raja framstår som en dundrende useriøs politiker når han mener så sterkt om foreldreengasjementet i en sak som han ikke har satt seg inn i, sier Berentsen.

– Raja tar lett på ting og forenkler ting altfor mye. Han er ikke alene som politiker om ikke å ha satt seg inn i saken. Raja vet åpenbart lite om hva foreldrene har sagt og gjort i saken, herunder at foreldrene skriftlig har presisert at man ikke ønsket å legge seg borti detaljer om sangvalg, sier den tidligere FAU-lederen.

– Dette handler uansett om respekt for livssynsfrihet. Den kan vi like eller mislike, men den framgår av lov og internasjonale konvensjoner. Basert på det er foreldrene ikke forpliktet til å la barna delta i aktiviteter de opplever som forkynnende. Det er generelt et større problem i norsk skole at foreldre ikke blir tatt med på råd enn at de blir det, sier han.

– Valgfriheten som foreldrene ble gitt omkring sangvalg, var kanskje en unødvendig stor grad av valgfriheten, men den burde heller ikke være problematisk for noen foreldre. Samtidig ser jeg at det blir en omfattende ressursbruk å skulle holde styr på 550 slike avkrysningsskjemaer, så jeg synes det er forståelig at den delen av valgfriheten inndras, fortsetter han.

– Hvorvidt sangvalgskjemaet er klokt eller ei får nåværende FAU og driftsstyre ta stilling til, sier Berentsen, tidligere ansatt i Stavanger Aftenblad.

FAU: - Skolen har gjort en grundig jobb

FAU- og driftsstyreleder ved Nylund skole, Liv Sand, har vært opptatt i møter onsdag, men har skrevet dette til Aftenbladet i en tekstmelding:

«Vi i FAU er enige i at debatten om foreldres medbestemmelse er viktig. Det er positivt at foreldre engasjerer seg i barnas hverdag på skolen, samtidig som skolen bør få tillit til å utforme sine opplegg i tråd med lovverk og faglige vurderinger. Men det er klart at dette er en balansegang hvor sterke reaksjoner fra foreldre også kan øke redselen for å gjøre feil fra skolens side. Nylund skole har gjort en grundig jobb med å tydeliggjøre innholdet i de ulike julearrangementene for i år. Løsningen som nå er skissert med informasjon og aktiv påmelding til selve arrangementene kan forhåpentligvis gi foreldrene et godt grunnlag for å velge, samtidig som det ikke blir for komplisert å gjennomføre julesamlingene».

Hun bekrefter at verken FAU eller driftsstyret har bedt om eller vært med på å utarbeide det kontroversielle skjemaet som foreldrene, etter omtale i Aftenbladet, nå blir bedt om å ignorere.

– Ja, dette har ikke vært tema i våre drøftinger, skriver Sand i en SMS til Aftenbladet.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: