• Slik kan parkdraget og Storåna fremstå gjennom Åsedalen når industriområdet er omgjort til boliger. (Illustrasjon: Eder Biesel Arkitekter).

Boligperle kan bli lagt på is

Politikerne gir grønt lys til ti boliger per dekar i parknære og attraktive Åsedalen, men krever lavere blokker og mer areal til park enn foreslått. Selvmotsigende, mener utbygger.