• Advokat Knut Olaf Eldhuset har representert flere konvertitter. Han mener det er feil alltid å ha som utgangspunkt at de har konvertert av bekvemmelighetshensyn. Lars Idar Waage

Må vise seg «kristen nok»

138 asylsøkere oppga i 2014 konvertering som grunn til beskyttelse. 19 av dem fikk medhold. — Tro er en personlig sak som er håpløs å bevise, mener advokat Knut Olaf Eldhuset.