• Telling av fotgjengere i sentrumsgatene vil gi et bedre grunnlag for å vite hva som er optimal plassering for nye butikker i sentrum. Her fra åpningen av Zara i Kirkegata i oktober i fjor. Jan Inge Haga

Nå telles du for at sentrum skal bli bedre

Sensorer i sentrumsgatene teller nå fotgjengere på seks ulike steder.