• ute-liten.jpg

Her vil de bygge folkebad til 100 millioner

Mens Finnøy tvinges til store budsjettkutt, planlegger nabokommunen Suldal et nytt folkebad til nesten 100 millioner kroner.