• Lederlønningen er størst i fylkene med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Bildet viser Troll A, en plattform for gassproduksjon på Troll-feltet i Nordsjøen. Fredrik Refvem

Rogaland har landets best betalte ledere

— De som fremdeles har jobb etter nedgangstidene, tjener godt, sier Jan Olav Brekke i arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Men selv om bonusene er tilbake i oljesektoren, har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økt.