Innsamlingen må være helt frivillig

Grunnskolen i Norge skal være gratis og ingen skal tvinges til å betale noe. — Innsamlingen må være helt frivillig, sier Kari Bente Daae, kommunaldirektør oppvekst i Sandnes.