• Den nye utbyggingen på Fours vil strekke seg fra bryggeritomta ved skogen i forgrunnen og ned til Gandsfjorden. Fredrik Refvem

Forus-planer skal huse inntil 8000

Stavanger kommune er i ferd med å snekre planer for en utbygging av 800 dekar på Forus som samlet vil gi plass til en hel, liten by som både skal være kortreist og moderne.