Her er det nye rådhuset i Sandnes

Det nye rådhuset i Sandnes får tysk stempel. Her får du detaljene om det som skal bli byens nye storstue.

Publisert: Publisert:

Slik blir det nye rådhuset i Sandnes. Forslaget er kalt "Felles grunn" og er tegnet av Code of Practice Architects GmbH, Berlin (Tyskland). Arkitektene Florian Boxberg og Tom Mival fikk 750.000 kroner i 1. premie.

 • Dag-Henrik Fosse
  Økonomijournalist
 • Julie Teresa Olsen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Forslag "Stjernen" av ALAS, Alarcon Linde Architects, Berlin (Tyskland) fikk 400.000 kroner i 2. premie.

"Brytninger" tegnet av Transborder Studio AS, Oslo fikk 200.000 kroner i 3. premie.

På høytidelig vis ble det endelig avslørt hvilket av de 57 rådhus-bidragene som gikk helt til topps i konkurransen om å sette sitt stempel på det nye rådhuset i Sandnes. En enstemmig jury har bestemt at forslaget "Fellers grunn" skal bli byens nye storstue i Havneparken. Forslaget er tegnet av det tyske arkitektfirmaet Code of Practice.

Det avslørte eiendomssjef Torbjørn Sterri i Sandnes Eiendomsselskap KF under premieutdelingen på Sandnes Brygge tirsdag formiddag.

Her er plasseringen av det nye rådhuset i Havneparken.

Juryen legger blant annet vekt på at utkastet til det tyske arkitektfirmaet er både monumentalt og nøkternt på samme tid. Utvendig har fasaden keramiske kledningspaneler med glanset overflate i varierte naturfarger som henspeiler på byens historiske keramikkindustri. Bygningsvolumet er enkelt, men samtidig både skulpturelt og raffinert heter det i begrunnelsen. «Felles grunn» er det prosjektet med lavest kostnad per kvadratmeter av dem som var med i den siste vurderingen.

(Les hele begrunnelsen i bunnen av saken)

Arkitektkonkurransen har vært hemmelig, og først etter at juryen hadde kåret en vinner, fikk de vite hvem som stod bak vinnerforslaget.

Les også

Skal rådhuset være et kyss? Se flere forslag her

I rapporten kommer det frem at en samlet jury mener at vinnerforslaget pekte seg ut som konkurransens klart beste, med det største potensial for videre bearbeidelse. Det nye rådhuset skal blant annet huse 350 av kommunens arbeidsplasser, bystyresal og publikumsfunksjoner fordelt på 11.285 kvadratmeter. Maks byggehøyde i området er 16 meter.

I fjor høst inviterte Sandnes kommune til en åpen arkitektkonkurranse. 57 bidrag ble godkjent etter at fristen utløp i januar. Juryen har jobbet siden februar med å kåre en vinner.

57 bidrag fra 13 land

Arkitekter fra 13 ulike land deltok i konkurransen. 28 av bidragene var norske.

Juryen har hatt fire møter før de greide å bestemme seg for den endelige vinneren. Etter første møte var 57 forslag blitt til 17, og allerede etter det andre møte satt juryen igjen med fire kandidater. Den har vært spesielt opptatt av arealeffektivitet, kostnad, tilgjengelighet, gjennomførbarhet, energi og miljø, brukerbehov og arealfleksibilitet.

Skeptiske til restaurant

Et spisested må inn i 1. etasje i det nye rådhuset, mener politikerne. De vil ha kveldsåpent rådhus som kan skape liv i havneområdet også etter arbeidstid. Juryen er mer skeptisk. Rapporten avslører at juryen ikke er overbevist om at et kafétilbud i rådhuset er en god løsning, både fordi det innebærer driftsmessige utfordringer, fordi slike serveringstilbud allerede finnes i nærområdet, og fordi det blant annet kommer en ny restaurant i nabobygget som blant annet skal huse hovedkontoret til Sandnes sparebank.

Les også

Restaurant kan bli del av nytt rådhus

Flere bidrag ble premiert

Det var satt av en samlet premiepott på 1,5 millioner kroner til fordeling blant premierte og innkjøpte utkast.

1. premie på 750.000 kroner til Felles grunn og er tegnet av Code of Practice Architects GmbH, Berlin (Tyskland). Arkitektene Florian Boxberg og Tom Mival.

2. premie på 400.000 kr. til Stjernen av ALAS, Alarcon Linde Architects, Berlin (Tyskland).

3. premie på 200.000 kroner til Brytninger tegnet av Transborder Studio AS, Oslo.

(Se de tre vinnerforslagene øverst i saken)

Ingen av de fem favorittene som ble stemt frem av Aftenbladet sine lesere nådde helt opp i konkurransen.Vinnerforslaget Felles grunn var faktisk et av forslagene somfikk færreste stemmer i kåringen på Aftenbladet.no der over 3000 stemte.

Det nye rådhuset skal være et av flere pilotprosjektet innenfor Framtidens byer. Det betyr at rådhuset har et mål om passivhusstandard og lavt klimagassutslipp, tilsvarende 50 prosent av et normalt bygg på samme størrelse.

Nybygget skal tydelig fremstå som et offentlig bygg, og samtidig være et moderne service— og administrasjonsbygg, med lav terskel for byens innbyggere. Målet til juryen har vært å finne et bygg med god samtidsarkitektur, som har et enkelt, nøkternt og tidløst uttrykk, og som tydelig fremstår som er offentlig bygg.

Juryen har bestått av følgende personer:

• Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune (juryens leder)

• Bodil Sivertsen, rådmann i Sandnes kommune

• Sissel Vikse Falch, politiker i Sandnes

• Thor Magne Seland, politiker i Sandnes

• Torstein Fjelde, representant for de kommunalt ansatte

• Torbjørn Sterri, daglig leder Sandnes Eiendom KF

• Sivilarkitekt MNAL Ole Tonning, ansatt i Sandnes kommune

• Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe, Stavanger (oppnevnt av NAL)

• Sivilarkitekt MNAL Knut Longva, Oslo (oppnevnt av NAL)

Her er den fullstendige beskrivelsen av vinnerforslaget:

Her er hele juryen sin begrunnelse:

Utkastet er både monumentalt og nøkternt på samme tid. Det enkle bygningsvolumet er frigjort fra geometrien på omkringliggende gateløp, slik at gaterommene utvider seg i bredde og åpner seg mot sjøfronten. Forslaget har en klart definert frontfasade mot havnen i sør, samtidig som hovedinngangen er henvendt mot Elvegaten. Gjennom det vinklede fasadelivet på bygningsvolumet langs Elvegaten, oppnås at hovedinngangen også eksponeres mot sør – godt synlig i enden av aksen fra inngangen til Kulturhuset. Slik får Rådhuset en monumental fasade mot havnefronten og sentrum, samtidig som hovedinngangen blir svært godt tilgjengelig for alle brukergrupper. Prosjektet vil kunne bidra til å revitalisere Elvegaten som en viktig gate i byen.

Bygget har en kompakt utforming med kontoretasjene organisert rundt et rektangulært, utvendig atrium beliggende på plan 2. Forslaget er differensiert mellom en «offentlig» sone henvendt mot havnen og kontorarbeidsplasser i resten av bygget. Fra nord er det vist en beskjeden personalinngang, som fører rett inn til heis og trapp. Den kan med fordel utvikles slik at det blir en fullverdig økonomiinngang med varelevering, sykkelparkering med mer.

Fra den inntrukne hovedinngangen kommer man inn i et foaje/resepsjonsareal. Umiddelbart til venstre for inngangen finner man møte- og konferansesenteret, med god eksponering mot Elvegaten. Til høyre finner man et stort servicetorg, beliggende langs fasaden mot sør og sjøfronten. Den øvrige del av 1. etasje er disponert til store arkiv- og serverarealer (i 2 lave etasjer over hverandre), samt HMS og IKT-avdeling.

Umiddelbart innenfor hovedinngang leder en monumental hovedtrapp opp til bystyre- og formannskapssaler. Kantinen er plassert på plan 2 mellom bystyre- og formannskapssal, med utgang til en inntrukket terrasse mot sjøen. Det er gode vrimlearealer, og nær kontakt med kontorer for ordfører og det øvrige politiske apparat, samt rådmannsstaben. Kantinen mangler birom for kjøkken/drift.

Utkastet har svært gode og rasjonelle kontorplaner, i hovedsak basert på en dobbeltkorridor-løsning. Kjerner med heiser, lager og toaletter er godt plassert i atriets hjørner. Det er vist ulike kombinasjoner av cellekontor og landskap og ønsket om fleksibilitet synes godt ivaretatt. Kontorstørrelser bør bearbeides i samråd med bruker.

Atriet er godt dimensjonert, og gir gode dagslysforhold til kontorarbeidsplassene. Det bør i en eventuell bearbeidelse vurderes om atriet skulle gjøres tilgjengelig for ansatte, eksempelvis fra vrimleområdet foran bystyresal, og om atriet eventuelt skal være overdekket av energihensyn.

Servicetorget har en god beliggenhet ved inngangen og eksponert mot fasaden på plan 1. Det er samtidig et ønske om at fasaden mot sjøfronten kan åpnes mer, eksempelvis ved å vurdere kantinen lokalisert i hjørnet mot sjøfronten lengst vekk fra adkomsten.

Vridningen i forhold til kvartalsstrukturen skaper flere ulike uterom, men juryen savner bedre redegjørelse for hvorledes disse er tenkt utformet. Den viste trebeplantning, særlig foran hovedinngangen, synes lite gjennomtenkt.

Bygningsvolumet er enkelt, men samtidig både skulpturelt og raffinert. Det er en lavmælt arkitektur, som med små og subtile midler som mindre retningsendringer i fasaden og en tilbaketrukket balkong på plan 2, likevel skaper et unikt og monumentalt bygg. Utvendig har fasaden keramiske kledningspaneler med glanset overflate i ulike, varierte naturfarger som henspeiler på byens historiske keramikkindustri.

Utkastet er klart og godt presentert. Det er presist og godt dokumentert gjennom tallreferanser på etasjeplanene. Utkastet er også det som best oppfyller romprogram av prosjektene som er kontrollregnet. «Felles grunn» er det prosjektet med lavest kostnad pr. m2 av de som ble kalkulert. Differansene var imidlertid små, slik at dette i seg ikke er tillagt stor vekt.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Anja tar toget fra Sandnes til Stavanger hver dag. Nå er det én ting som gjør henne bekymret

 2. Da koronaen slo til, tok skuespiller­paret ekstra grep om hagen

 3. Pengestrid etter flyplass­brannen: – Ytterst oppsikts­vekkende, og direkte illojalt

 4. Skjult koronasmitte bekymrer FHI

 5. Bent Høie: Ikke aktuelt med påbud om munn­bind

 6. Elsparke­syklist i Oslo kjørte på rødt lys – kan miste lappen

 1. Sandnes