• Bilistene må regne med å bla opp 30 millioner kroner, og ikke 10 millioner som først beregnet, for flytting av det undersjøiske dvergålegresset i Sømmevågen i Sola.

Flytting av ålegress koster 30 millioner

Bilistene må regne med å bla opp 30 millioner kroner, og ikke 10 millioner som først beregnet, for flytting av det undersjøiske dvergålegresset i Sømmevågen i Sola.