• Mødrene Marianne Larsen, til venstre, og Inger Helen Aanestad var provosert over at kommunen ville sette opp et to meter høyt gjerde for å skjerme naboene mot støy og innsyn i Jønningheia barnehage. Nå er de glade for at de har blitt hørt. Fredrik Refvem

Bråkegjerde er avlyst

Foreldre reagerte på at Sandnes Eiendom ville gjerde inne uteområdet til de minste barna for å skjerme naboer fra barnestøy. Nå blir det ikke støygjerde. I tillegg skal 30 andre saker gjennomgås.