• Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye næringsbyggene. Ill: Sandnes Tomteselskap
    Galleri

Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt

Ingen parkering på Ruten, ingen busser inn Vågsgata, ingen biler i Elvegata, ingen biler i Havneparken. Store deler av byhjertet i Sandnes vil endre karakter.