• Gauselvågen er på politikernes bord igjen. Denne gang er det forslag om å tillate boligbygging i det avmerkede grøntområdet helt i sørenden av den planlagte turveien. Jon Ingemundsen

Bolig i skogen i bytte for friområde

Stavanger kommune har inngått en avtale med flere grunneiere helt sør langs den omstridte turveitraseen i Gauselvågen.