- Brannstasjonen må bevares

Byantikvaren går inn for at brannstasjonen på Lagårdsveien vernes, og mener den kan brukes til «filial» hvis det bygges ny felles brannstasjon for Stavanger og Sandnes.