Lundteigen, oljestreik og KrF-uro

Hva kunne det egentlig bli av en Risørgutt som startet sin yrkeskarriere i Norges Bonde og Småbrukarlag under Per Olaf Lundteigen og senere fikk Aina Edelman til sjef?