Utbygging og nedbemanning i samme grep

— Stavanger lufthavn, Sola, er inne i et svært spesielt år.Samtidig som flyplassen vokser og bygges ut, foretar eieren,Avinor, en betydelig nedbemanning og omorganisering blant deansatte, sier lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen.