Skotsk fiskebåt tar inn vann

Helikopter er sendt fra Sola med pumpe. Standbybåten til Sleipner er sendt som assistanse.