Breiava skal bygges ut

Denne uken begynner anleggsarbeidene for Breiava kraftverk. Utbyggingen vil gi bedre utnyttelse av vannressursene i Lysebotn kraftverk.