Elevrådsmedlem truet med utkastelse

Sondre Mårfelt ved Kannik skole mener at han ble truet med å bli kastet ut av elevrådet hvis han boikottet de nasjonale prøvene. Men rektor sier at saken ikke får konsekvenser for ham.