Nei til alternativ Rv 45-utbetring

Kommunestyret i Gjesdal avslo i går å gå inn med 60.000 kroner i eit forprosjekt, der ei arbeidsgruppe ville sjå korleis ein kan kutta kostnader på utbetringane som skal gjerast på Rv 45 gjennom Hunnedalen.