Ber om kraftigere våpen i bilene

Politidirektøren støtter alle forslagene fra arbeidsgruppa som har sett nærmere på Nokas-ranet og kampen mot ransmiljøet i Norge.