Vil vurdere langt lokk

Kommunalstyret for byutvikling vil også ha utredet et 270 meterslokk over Motorveien. De vil ikke låse seg nå.