Sandnes går for 10 kroner i bompenger

Sandnes bystyre går trolig inn for at bompassering skal koste 10kroner, døgnet rundt, alle dager.