Vil ha én kommune på Haugalandet

Bare Suldal er utelatt når en gruppe folk fra næringslivet påHaugalandet i går satte i gang en aksjon for samling av Haugalandeti én kommune med mer enn 100.000 innbyggere.