40.000 bytta fastlege

Fastlegekontoret for Rogaland hjelpte pasientar med å bytta til nylege 40.000 gonger i fjor. Fleire pasientar har ein kvinneleg legeøverst på si ønskeliste.