- De betaler jo aldri

— Dette vil jeg ta med videre i saken. Det er alvorlig hvis han er blitt slått, sier advokat Atle Helljesen.