Vurderer å anke til sivilombudsmannen

Aksjonskomiteen for nye riksvei 44 mener Miljøverndepartementet ikke har svart på deres klage. Nå vurderer de å anke til sivilombudsmannen.