Tusenårsstedet: 60 millioner dyrere

Opprinnelig skulle Tusenårsstedet i sentrum koste 100 millioner kroner og stå ferdig til 7. juni i år. Nå ligger det foreløpige kostnadsoverslaget på 160 millioner og med endelig ferdigstillelse etter 2008.