- Den beste sjefen vi har hatt

Føretakstillitsvalde og hovudverneombodet trur ikkje ein ny direktør åleine kan løysa den pågåande konflikta ved SiR. Både dei økonomiske og dei kulturelle føresetnadene må forbetrast, meiner dei.