Barnehage og SFO på Dale

Barna på Dale mottak har fått eget hus med barnehage og SFO.