Lassa-folk får bussen tilbake

Torsdag gikk beboere fra Lassa-blokkene i protestmarsj mot bussensom forsvant. Allerede fredag fikk de gladmeldingen: Bussen kommertilbake.