SiR er et gjennomsnittlig sykehus

Sentralsjukehuset kommer svært gjennomsnittlig ut i en undersøkelse Helse Vest har utført blant pasienter som har vært innlagt på sykehus i regionen.