Vegvesenet saumfarer Ryfast- prosjektet

Statens vegvesen holder på med en total gjennomgang av Ryfast-prosjektet.