• Marit Hæreid

Har tapt hundre tusenar på stengt veg