Avfallsanlegg vart forkasta

Hå kommunestyre forkasta i går reguleringsplanen som ville gitt plass for eit nytt avfallssorteringsanlegg nær Vigrestad sentrum.