Diskuterer gjerne prioriteringer

— Til en viss grad stemmer det at også andre kriterier enn kvalitet ligger til grunn for fordeling av doktorgradsstipendiater. Det må være en helhetsvurdering, sier Arild Bøe, dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet på HiS.