EU planlegger motorvei på havet

Vestlandet, med Rogaland i spissen, ser det som en utfordring å sørge for at gods til og fra Vestlandet ikke går omveien om Østlandet.