Ny gassfabrikk til ferjedrift

Gasnor på Karmøy må bygge ny gassfabrikk, blant annet for å kunne levere drivstoff til de nye ferjene som skal trafikkere Boknafjorden i 2007.