Stavangerkvinne marsjerer for fred

Bjørg Bjørsvik, pensjonert personalkonsulent i Elf, er den eneste fra Stavanger som deltar i Den internasjonale menneskerettighets-marsjen i Gaza. Her finner vi 60-70 fredsmarsjerende kvinner fra hele verden.